Aanvraag tot accreditatie

PROCEDURE - MEDIA ACCREDITATIE

Media-passen worden uitgereikt op basis van enkele strikte criteria.

Een media-accreditatie wordt enkel verleend aan journalisten* die in opdracht werken van een medium en inkomsten verwerven uit deze activiteit. Het is een instrument dat hen moet toelaten op professionele wijze hun werk te verrichten. Het is dus geen "gratis toegangskaart".

EÉN VAN DE CRITERIA WAARAAN MEN DIENT TE VOLDOEN OM EEN “MEDIA PASS” TE BEKOMEN, ZIJN ONDERSTAANDE:

 • houders van een officiële (door het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitgereikte) perskaart hebben per definitie toegang;
 • journalisten die geen officiële perskaart hebben, maar voorzien van een opdracht van een medium (opdracht uitgeschreven door de hoofdredacteur of een eindredacteur) een aanvraag indienen, worden in aanmerking genomen, onder bepaalde voorwaarden:
 • erkende audiovisuele media (nationale radio, regionale en nationale tv-zenders);
 • lokale radio: enkel zendbereik in een perimeter van 20 kilometer rond de betrokken wedstrijd
 • printmedia met voldoende oplage (kranten, magazines (general interest of gespecialiseerd), huis-aan-huisbladen)
 • electronische media in de (auto)sportsector met voldoende unieke bezoekers per dag - hiervoor dient men een onafhankelijke web-stat te kunnen voorleggen. Voor het accrediteren namens een website dienen de geplaatste artikelen op de opgegeven website meer te zijn dan een loutere interpretatie van de uitslag. Minstens 50% van de geplaatste artikelen moet door eigen redactieleden geschreven of herschreven te zijn (geen loutere overnames van persberichten).
 •  fotografen die aangesloten zijn bij een erkende vereniging van beroepsfotografen, en die een beroepsverzekering kunnen voorleggen, worden in aanmerking genomen, maar bekomen slechts een accreditatie als zij in opdracht van een medium werken;
 • journalisten of fotografen die werkzaam zijn voor een nationaal of internationaal persagentschap (van het type Belga, AFP, Photonews, Reuters, enz.) worden in aanmerking genomen, maar bekomen slechts een accreditatie als een opdracht kan voorgelegd worden;
 • fotografen of persverantwoordelijken die in opdracht van een serie, kampioenschap of organisator werken, komen in aanmerking voor een accreditatie;

UITSLUITINGEN

Worden in ieder geval uitgesloten:

 • amateurfotografen
 • fotografen die enkel actief zijn voor websites
 • medewerkers van websites van piloten of teams
 • medewerkers en fotografen van foto-websites

Er worden per medium slechts 2 accreditaties uitgereikt.

Media-passen worden enkel uitgereikt aan volwassenen (ouder dan 18 jaar).

Een Media-pas is persoonlijk en niet overdraagbaar.

De accreditatieaanvragen moeten minstens drie weken voor het desbetreffende evenement ingediend worden.

De organisatie behoudt zich het recht voor om een accreditatie in te houden wanneer misbruik wordt vastgesteld, of wanneer richtlijnen van de organisatie niet worden nageleefd.

(*) De term «journalist» omvat alle journalisten van de geschreven pers (inbegrepen diegenen die voor de online media werken), radio en televisie, opnameploegen en persfotografen.

 
1 Start 2 Complete
Persoonlijke informaties
Informaties over het media